...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނގުއާވި
ނ.
އަލިފާން ހިފާ ކުލައެއްނެތް ސާފު ދިޔާ އެއްޗެއް.
މޭވާދިޔައާއި ގޮވާންފަދަ އެއްޗެހި ކަމީރުކޮށްގެންވެސް މިނަގައެވެ.
ބަނގުރާއާއި، ސެންޓާއި ބައެއްކަހަލަ ދިޔާބޭސް ބޭނުންކުރުމުގައި މި ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ