...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނގުފިލާ
ނ.
(1) ގަންޖާ.
(2) މަރުވާނާ.
މީގެ ގަސްހެދެނީ 4 ފޫޓާއި 6 ފޫޓަށެވެ.
ބައެއް ގަސް މިއަށްވުރެ ދިގުކޮށްވެސް ހެދިފައި ހުރެއެވެ.
ފަތް ހުންނާނީ ދަނޑި އަލުވިފަތްހެން 6 ބަޔަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ