...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑަ
(ސ) ބަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިހޫނު . ހުންކޮށި . ނަރަށްކިޔުން . ނިގާރަން . ނޯށުންކާންދިނުން . ބަނދަރުމަތި . ބަނޑަހަ . ބަނޑައިދޫ . ބަނޑަވަރަ . ބަނޑަވަރަފަށް . ބަނޑަވަރުބުޅި . ބަނޑަވަރުގެ . ބަނޑަވަރުގެލުން . ބަނޑީދި . ބަނޑީދެ . ބަނޑުވަރު . ބަނޑުފުށް . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބައިގެ . ބަޑެވަރެ . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޯނށިފިއަ . ޅިސްޖެހެންދެންކެއުން . ކަށިއަރި . ކޮށާރު . ކޮއްތަށް ދީފައި ބަނޑަށްދޭ ވަރަށް ހުރުން . އަރާފައިބާވައި . އިސްޓޯރު . އުވަހަން . އެތެރެބަނޑަހަ . އޮށްގައު . ވައިވަރު . ވައިފޭބުން . މަސްކެނޑުން . މޭބިސްކުރަނޑި . ފޫރުމާ . ގެތަރި . ޖާމަލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ