...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑަހަގެ
ނ.
ގޭގެ ކާޑުގެ ތަކެއްޗާއި ދުންބޮއި ދުފާ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އާއްމުކޮށް ގެއަށް ބޭނުންވާތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަން.
އިހުގައި މިތަން ހުންނާނީ ގެއާ ވަކިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަހަ . ބައިގެ . ކޮށާރު . އިސްޓޯރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ