...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑައިދޫ
ނ.
(1) މަހުގެ ބަނޑުފުށުން ބަނޑަށްވީ ހިސާބުގައި ތުނިކޮށް ހުންނަ މަސްފަށް.
(2) ދިވެހިން ޢާއްމުކޮށް މަސްކަނޑާ ގޮތަށް މަސްކަނޑާއިރު މަހުގެ ބަނޑަށްވީ ހިސާބުން ކަނޑައިގެން ނަގާބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑީދި . ބަނޑީދެ . ބަނޑުފުށް . ކަށިއަރި . މަސްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ