...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑަވަރު
ާޅުމަތިން ހިފައިފައި ހުންނަ ވާފަށް.
(3) ދަމައިފައިވާ ސަތަރިއެއްފަދަ އެއްޗެއް ވަޔާ އެއްލައިލިޔަ ނުދިނުމަށް މަތިން ދަމައިފައި ހުންނަ ފަށް.
(4) އެއްޗަކަށް އަރުވައިފައި ހުންނަ މުދާތަކެއް ފައިބައިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް މުދައުތަކުގެ މަތިން ފުރައިފައި ހުންނަ ވައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަވަރަ . ބަނޑަވަރަފަށް . ބަނޑަވަރުބުޅި . ބަނޑަވަރުގެ . ބަނޑަވަރުގެލުން . ބަނޑުވަރު . ބަޑެވަރެ . ވައިވަރު . ގެތަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ