...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑި
ނ.
(1) އޮމާންކޮށް، ނުވަތަ ތެދުކޮށް ހުންނާންވީ އެއްޗެއްގައި ހުންނަ އަޑިގުޑަން.
(2) ހިނގާއިރު ހަށިގަނޑަށް ލައްވާ ވަންނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދު . ރަތްމުށި . ރޫއެރުން . ބަނޑިލުން . ބަނޑިޔަލުބަތް . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަނޑިޔާ ފަޅޯ . ބަނޑިޔާ ލަނގިރި . ބަނޑިޔާނެށުން . ބަނޑިޔާބުރި . ބަނޑިޔާކަރު . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަޑިވުން . ބިލެތްތަޅާވަން . ބޮނގޮބޮނގޮ . ބޮނގޮބޮނގޮއެޅުން . ބޯތަށިމުރާކި . ކަފަބަނޑިޔަލަށް އަތްބޭނުން . ކުރާޖެހުން . ކޮއްޗޭ ބަނޑިޔާ . ވައްޑި . ވަލަންޖު . މަހެބުޅި . ފަށްފަށްޖެހުން . ފަތިގަނޑުޖެހުން . ފުރިފައިހުރި ބަނޑިޔަލެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ . ފުޅިކަދޫ . ތަފިވުން . ތެލަނގަ . ލަކިބޭލުން . ގަންދީލު . ގުދުގުދުލުން . ގުދުގުދުލެއްވުން . ގޮޑިވުން . ގޯޑި . ގޯޑިއެރުން . ސަޑު . ޓިންޓިން . ޚަރާބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ