...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑިބަނޑި
ނ.
(1) މީހުން ހިނގާއިރު ހަށިގަނޑަށް އަރުވާ ބައެއް ކަހަލަ ލޮޅުން.
(2) ބަނޑީގެ ގިނަގޮތް.
(3) އޮމާންކޮށް ނުވަތަ ތެދުކޮށް ހުންނާންވީ އެއްޗެއްގައި ހުންނަ އަޑިގުޑަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހެބުޅި . ފަށްފަށްޖެހުން . ތެލަނގަ . ލަކިބޭލުން . ގުދުގުދުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ