...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑިޔަލުފެން
ނ.
ވިހައިގެން އުޅޭމީހުންނަށް ދޭން އިހުގައި ކައްކައި އުޅުނު ފެނެއް.
މިކައްކަނީ މަތިކަރާ ބޭހާއި ކޮތަނބިރިޔާ އެއްކޮށް ދެބުރާންތި ކޮށްފައި ތުނިފޮތިކޮޅެއް ދެފަށް ކޮށްފައި އޭގެތެރެއަށް ބޭސްތައް އަޅައި ބޮނޑިޔެއްހެން ބަނދެފައި ފެންބަނޑިޔަލަކަށް ލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ