...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑިޔާ
ނ.
ކޮލި އޮންނާނެހެން މުށީން ހަދާފައި ހުންނަ އަނގަކުޑަ ކުޑަވަރެއްގެ ކަންވާރެއް.
މިބައްޓަމަށް އެހެން އެއްޗަކުން ކަންވާރެއް ހަދާފައި ހުއްޓަސް ކިޔާނީ މިހެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްމުށި . ބަނޑިޔާ ލަނގިރި . ބަނޑިޔާނެށުން . ބަނޑިޔާބުރި . ބަނޑިޔާކަރު . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބޮނގޮބޮނގޮ . ބޮނގޮބޮނގޮއެޅުން . ބޯތަށިމުރާކި . ކުރާޖެހުން . ވަލަންޖު . ފަތިގަނޑުޖެހުން . ގަންދީލު . ޓިންޓިން . ޚަރާބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ