...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑިޔާ ލަނގިރި
ނ.
ލަނގިރިޖަހާއިރު ދެސަފަށް ތިބޭގޮތަށް ބަނޑިޔާ ހިފައިގެން އަންހެންކުދިން ތިބެގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑިޔާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ