...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑިޔާކަރު
ނ.
(1) ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހުގައި ބަނޑިޔާބުރަށް ކަނޑައި އުޅުނުކަރު.
(2) ބަނޑިޔާބުރަށް ކަނޑައި އުޅުނު ކަރުން ކަނޑާލާފޮތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ