...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑިޔާޖެހުން
(1) ކިޔާލަވަޔަށް ހަމަވާގޮތަށް ލޯބަނޑިޔަލުގައި ޖަހަމުންކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ބަނޑިޔަލުގައި ޖަހާއިރު ޖަހާނީ އަތުގައިވާ އަނގޮޓި ބަނޑިޔަލުގައި ޖެހޭގޮތަށެވެ.
އެއްބަނޑިޔާ ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް އަދި ދެބަނޑިޔާ ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް މިކުޅިވަރު ކުޅެއެވެ.
(2) ބަނޑިޔާ ލަނގިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ