...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑު ނަނު
ނ.
(1) ވައިގާ ހފާފައި ހުންނަ ގުޑިޔެއްގެ ނަނުން ބަނޑުލާފައި އޮންނަތަން.
(2) މަސްބާނާން އެއްލާފައި އޮންނަ ނަނުގައި އޮއި އަޅައިގެން ދޫޖެހިފައި އޮންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ