...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުހަނޑޫ
ނ.
ފޯޔަކު ބާރަނާޅި މަގުން ހަނގު ބޭކަލުންނަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ހަނޑޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިޖެއްސުން . ބަނޑުފަންވަތް . ބަޑިކޮށި . އަވަށުމީހުން . އޮޅިމެދުވުން . ދަރުމަހަނޑޫ . ތަކުރު . ތައްޚާނު . ލާހިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ