...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުބައިން
(1) އުނަގަނޑު ފައްޓަރު ތިރިވިޔަނުދޭން ބާސްކީލިން އަޅައިފައި ހުންނަ ފަށް، މިބައިން ޖަހަނީ ކުޑަކުދީންނެވެ.
(2) އަސްފަދަ ސަވާރުވާ ތަކެތީގެ މަޑި ހަރުކުރާން ބަނޑު ދަށުން އަޅާ ކަމަރު.
(3) ފަޓުލޫނު ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮނޑުމަތިން ދެފަރާތުން އަޅައިފައި ހުންނަ ބަންދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ