...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުބަލި
ބަނޑުގައި އުފެދޭ ބައްޔެއް.
މިބަލި ޖެހުމުން ބައެއް ފަހަރު ނޭވާހިނގުން ދަތިވެ، ކުޑަކަމުދިއުމާއި ބޮޑު ކަމުދިއުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު އާދެއެވެ.
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި "ބަނޑުބަލި" ކިޔާ އުޅެނީ ބަނޑުގައި ސަރުބީ އުފެދި ބަނޑުގެ އެތެރޭގެ ބައެއް ގުނަވަން ދުޅަވުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ