...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުކަނި
ނ.
(1) ތޮނައިގެފުލުން ފައި ދޮށުގެ މެދުގައި ވިއްދާކަނި.
(2) ތޮނައިގެ ފުލުން ނުވަތަ ހުރަހުން ފައިދޮށުގައި ވިއްދާކަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ