...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުކަޅުމުގުރާން
ނ.
މުގުރާމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބުރިކަށި ފަރާތުގައި ފެހިކުލަ، ބަނޑުގެ ދެއަރިމަތީގައި ކަޅުކުލަ، ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ހުދުކުލަ ހުންނަ މުގުރާމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ