...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުއެޅުން
މ.
(1) ހުތުރު ބަހުން ކެއުމަށް ބުނާގޮތް.
(2) ފާރެއް ރާނަމުންދާއިރު، ދެފަރާތުގައި ހުންނަ ގާބުރީގެ މެދަށް ކުދިގާ އެޅުން.
(3) އެއްޗެއްގައި ބަނޑު ޖައްސައިގެން ގުދަށް އޮތުން.
(4) މުދާބާލާ ބަނޑު ތަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ