...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު
ނ.
(1) އެއްޗެއް ވަރުގަދަކުރަން ދަށުފުށުން އަޅާ އެތިގަނޑު.
(2) ތެލަނގައިގެ ލަނބާދުނީގެ ބަނޑުފުށުގައި މެދުތެރޭ އަޅާ އެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ