...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުވައްއަކުރު
ނ.
(1) ޅެމުގެ ކާފިޔާ ފެށޭތާ ދެވަނަ އަކުރު.
(2) މުލަ އަކުރާ ޖެހިގެން އޮންނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ