...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުވަސް
ނ.
ފައިދޮށްތަކުގެ މެދާ ދިމާއިން ފުރާޅުގެ ދިގަށް ފައިދޮށްތަކުގެ ދަށުން އަޅާ ވަކަރެއް.
މިވަކަރު އަޅަން ޖެހެނީ ފައިދޮށްތައް މާދިގުކަމަށްވާނަމަ ފުރާޅު ލަނބާފާނެތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަވަސް . ފޫރެސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ