...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުވާ
ނ.
ޝަހުވާނީ ކަންތައް މެދުވެރިކޮށްދޭން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ ދެމެދު ހިނގާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުވާކަލޭގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ