...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުވޭން
ނ.
(1) ހޮޑުލުމާއެކު ނުރައްކާގޮތް މަތިން ބޭރަށް ހިންގާ ބަލި.
(2) ގަހަޑުބަލި.
(3) ބޮޑު ބޭރަށް ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ