...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުފަތް
ނ.
(1) ކެޔޮގަސްގަނޑުގެ ފަށަލަ.
(2) އޮނުހެދޭއިރު ބަދަމަތީން ފަޅާފައި ހުންނަ ފާޅަ.
މީގައި ތޫނު ކެހެރިޔެއް ހުންނާނެއެވެ.
(3) ދާމުލުގައި ހުންނަ ބިލެތްގަނޑު.
(4) ޗާކުފިޔޮހީގެ މުށްގަނޑުގެ ދެފަރާތުގައި އަޅައިފައި ހުންނަ މަޢުދަނުގެ ދެފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ