...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުފަލި
ނ.
މަސްދޯނި ފަހަރުގެ މެދުވަތުގައި، ބޭނުންކުރާ ފަލި.
(ކޮޅުފަހު ފައްޔާއި، ޖެހިގެން (ހުންނަފަލި.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ