...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުފިލާ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައިނަމަ، މަތީ އިންނަ ފަތްބަޔާ ވަވަތާ ދެމެދު.
(2) ނައުފަހަރުގައިނަމަ ކަމަރުބަންދާ ފަށަނާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަފެލަ . އައްޓަމަސް . ވައްގަނޑު . ފިލާލެފުން . ދަރާ . ދަރާދެމުން . ތަންމަތިހެދުން . ލޯޖެހުން . ޗޮއްޕަޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ