...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުދިނުން
މ.
ހަވަރަށް އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ހަނޑޫ، އެމީހުންގެ ގޭގެޔަށް ބެހުން.
އެއީ ފޯޔަކު 21 ނާޅިހަނޑުލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ