...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑުގޮއްވާކަށި
ނ.
މިޔަރުގެ މައިކަށީން ވަކިވެ ކުނިފިލާފައިވާ ބަދައެއް.
މިއީ ކުޑަކުދިން ކުޅިވަރަކަށް ބަނޑުގައި އޮއްބައި ނަގައި މިގޮތަށް ބަނޑުން އަޑު ގޮއްވަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޓަޓަސްކަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ