...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑޭރިބޭކަލުން
ނ.
މާބަނޑޭރި، ބޮޑުބަނޑޭރި، މާކޮށާރުބަނޑޭރި، ބޮޑުކިބާބަނޑޭރި ކުޑަކިބާބަނޑޭރި، މިފަސްބޭކަލުން.
ބައެއްކަންތަކުގައި ދެނގަޑުވަރު ބަނޑޭރިންނާ، ދެބަނޑަހަލުގެ ބަނޑޭރިންވެސް ބަނޑޭރިބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑޭރިބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ