...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނޑޮފަލި
ނ.
(ޏ) (1) ދިހަފަލި ހުންނަ ދޯނި ފަހަރުގައި ދިރުނބާކޮޅުން ފެށިގެން ފަސްވަނަ ފަލި.
(2) އެންމެ ކޮޅުފަހަށް ހުންނަ ފަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާގައްފަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ