...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނަ
ނއ.
(1) އުޑުމަތިބޯ.
(2) އުޑުމަތި ފުސް.
(3) (ސ) ދުރުން ފެންނަ ރަށްރަށުގެމަލަ.
(4) (ބދ) ވައު.
(ޖަންގަލި) މަޖާޒު:
ހަމަނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރު.
(5) މޫނުމަތިން ފެންނަ ނުރުހުމާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނަފިނި . ބަނަފުސާގަސް . އަލި . ވައިވިއްސާރަ . ވައިލެޓްމާ . ވިއްސާރަވުން . މަސްފަތަފޮޅި . ފުސްވުން . ފެންމަތިއަނދިރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ