...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނަކުރުން
މ.
(1) އުޑުމަތިބޯކުރުން.
(2) ވިއްސާރައިގެ ވިލާ ބޯކުރުން.
މަޖާޒު:
(3) މޫނުމަތިން ނުރުހުމާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ އަސަރު ފާޅުކުރުން.
(4) ހަމަނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރު ފާޅުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ