...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނަވުން
މ.
(1) އުޑުމަތިބޯވުން.
(2) ވިއްސާރައިގެ ވިލާބޯވުން.
މަޖާޒު:
(3) މޫނުމަތިން ނުރުހުމާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ އަސަރުފާޅުވުން.
(4) ހަމަނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރު ފާޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ