...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނަފުސާ
ނ.
މަޑު މީރުވަހެއްދުވާ މަލެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާމަލެކެވެ.
މި މަލުގެ ދެތިން ކުލައެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ހުދުކުލަޔާއި ރީނދޫ ކުލަޔާއި ދަނބުކުލަ އެވެ.
މިއީ ވަރަށް ރީތި މަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނަފުސާގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ