...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނާތު
ނ.
(1) ކެހެރިން ވިޔެފައިވާ އޮމާން ބޯ ފޭރާން.
(2) ރަޖާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނާތުނޮޅި . ބަނާތުޖެހުން . ދުންބޯނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ