...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނާތުނޮޅި
ނ.
(1ބަނާތުގެ) ދެކުލައަކުން، ދަނޑިމަތި އަނބުރާގޮތަށް ފަށް އޮޅައިފައި ހުންނަ އަނބުރާ ނޮޅި.
(2) ބަނާތު ޖަހާފައި ހުންނަ އަނބުރާ ނޮޅި!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުންބޯނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ