...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނުން
މ.
(1) ގުޑި ނުލެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ރޫޅިގެން ބައިބައިވެގެން ނުދާގޮތަށް ވާފަށެއް ފަދަ އެއްޗަކުން އެއްސުން.
މިސާލު:
ހ.
މި ފޮށިފަނޑު ބަންނާށެވެ.
ށ.
މީނާގެ ދެއަތާ ދެފައި ބަންނާށެވެ.
(2) ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހި އުފެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަކިބަނުން . ހަފުސްކުރުން . ހީނާފަތްއެޅުން . ހީރަސް . ހީރަސްޖެހުން . ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ނޯޑުވު . ރިޔާކުޑަކުރުން . ރިޔާކޮށިކުރުން . ބަންޑަލިކުރުން . ބަރޯސީބަނުން . ބާދަނޑި އެޑުން . ބުކޮޅުމާކުރުން . ބޮނޑިބަނުން . ބޮކުސާބަނުން . ބޯއެއްސުން . ބޯސާ . ބޯސާބަނުން . ބޯސާޖެހުން . ކަށިމަތިއެޅުން . ކަރުފަށް . ކަރުފަށްއެޅުން . ކަޑަކަބަނުން . ކުލާތި . އަރާއެޅުން . އަސް . އަސްޖެހުން . އިސްކާތުބަނުން . އެއްސުން . ވަދުބަނުން . ވަސްކޮޅުހެދުން . ވެހުން ގަނޑު . މޮހައިލުން . ފަތީލުން . ފިށަށްތެލިކޮށްބަނުން . ފިލާގަނޑުއެޅުން . ދަރަށްދެމުން . ދަމައިބަނުން . ދަމައިބަނުން . ދާޅިއެޅުން . ތަންޑިޔާލުން . ތަގުޅިލުން . ތުނބުބަނުން . ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަންހެން ބަނުން . ލަންދޭސިޔަކު އޫރުން ބަނދެލިހެން ބަނުން . ލަކިއެޅުން . ލައިސަންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ