...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންބުޑި
ނ.
(1) ބަސްތާ، ނުކަނޑައި އެތެރޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ބެލުމަށް ބަސްތާއަށް ހަރާން އޮނުފަޅިކޮށް ދަގަނޑުން ހަދައިފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
(2) ބަންބުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންބުޅި . ބަންބުޅިޖެހުން . ބަންބުޑިޖެހުން . ވަޓޭލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ