...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންކެޓު
ނ.
ގޮދަޑީގެ އެތެރެއަށް ލައްވައިފައިވާ އެއްޗެހި ކޮޅުކޮޅަށް ދިޔަނުދިނުމަށް ދެފަރާތަށް ފޫއަޅުވައި ހަރުކުރުމަށް އައްސާ އެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންކެއްޓު . ބަންކެއްޓުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ