...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންދު ދުވަސް
ނ.
(1) ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ނޯންނަ ދުވަސް.
(2) ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނޯންނަ ދުވަސް.
މިސާލު:
(ހ) ބޭންކް ބަންދު ދުވަސް.
(ށ) އިސްކޫލް ބަންދު ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދު ދުވަސް . ޗުއްޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ