...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންގަލާހަނދި
ނ.
ކަޅުހަނދީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަނޑު ދޮންކުލައެއްއަރާ ކަޅުމުށުކުލައިގެ މަހެކެވެ.
ނިގޫފަތް ހުންނާނީ ދެކަފިވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ