...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންގާޅު
ނ.
އިންޑިޔާގެ ރަށެއް.
ބެންގޯލް.
މިރަށް ފެހުންވަނީ ދެބައިވެ އެއްބައި ބަންގުލާދޭޝް ގައެވެ.
ހުޅަނގުބައި އިންޑިޔާގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްކަވާރު . ބަނދަރުން ކައްސާލި . ބަންގާޅީން . ބަންގާޅު އަވެލި . ބަންގާޅު ފައިވާން . ބަންގާޅުނެވިން . ބަންގާޅުރޮށި . ބަންގާޅު ފޮށާ . ބަންގާޅު ދޮށި . ބަންޑާރާނެވިން . ބައްތިކޮޅު އަނދިރި . ބުންބާއަވަލި . ބުޖާ . ބޭރުބައްތި . ބޭބަންގާޅީ . ކާށިމޫސުން . ކާފޫރުމެޓާ . ކިރާހަނޑޫ . ކެޔޮޅާ . އަދާރަސަމް . އޮޑިމަތީއޮޑި . މިލްކޯރާ . ފުރަންކަރަ . ދުނބުރިމަދުބިސްކޯދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ