...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންގި
ނ.
ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުގެ ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އެންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކަލިމަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީމަތީލަވަ . ހުކުރުޙަދީޘް . ނަމާދަށްގޮވުން . ނާބަ . ބަންގިދިނުން . ބަންގިދުވާ . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . ކޯމާޅިމަތީބޮޑުލަވަ . އަބާރަނަ . އަސުރަށްގޮވުން . މުންނާރުންގޮވުން . މުދިންބޭކަލުން . މުދިމު . މެންދުރަށްގޮވުން . ފަސްކޯމާޅި . ދީނީޝިޢާރު . ދެބަންގިދޭތެރެ . ދޮރުމޮހި . ގަމަތްދުޢާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ