...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންގިސަރު
ނ.
ހުކުރު ދުވަހަށް، އިރުއަރައިފިކަން ޔަގީންވުމުން ނާބުސްޚާނުގައި ޖަހާ އުޅުނު ބެރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ