...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންގުޑާރު
ނ.
ބޯޓު ފެތުނީމާ އަރާން ހަންމާލަ ފާޑަކަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ