...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑަލި
ނ.
އެއްބާވަތެއްގެ އެތައް އެއްޗެއް އެއްކޮށް ބަނދެފައި، ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ ބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދުއެޅުން . ބަންޑެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ