...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑާރަކޮށި
ނ.
ކަނޑި އައްޑަނައިން ކުޅިޖަހައި އުޅުނު އެންމެ އިސް ކޮށި.
މި ކޮށިން ބަޑިޖަހައި ހަވާ ހަދާވެސް އުޅުނެވެ.
މިއީ އިހުގައި މާލޭގައި ހުރި ކޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮށްޓެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްކޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ