...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑާރައިން
ނ.
ރަދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖީބަންޑާރައިން . ހުރަވީދުވަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ބޮޑުހުޅު . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޮޑުތަކުރުފާނު . ކިރުރިހަބަތް . އުތުރުއަރުމާޒު . ވެދުންކުރުން . މަހާރަދުން . ފުނަބެރު . ދުވާފަރުދަންޑަހެލު . ތާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ